2021 Şubat ayında Vergi mevzuatında yapılan düzenlemeler

28 Şubat 2021     Sirkü 1516   1– 3471 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan sadece elektrik motoru olan binek otomobillerin ÖTV oranları artırıldı. 2– Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun ile 2023 yılında sona erecek olan Kurumlar Vergi İstisnası 2028 yılına kadar uzatıldı. Bölge…