Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2020 yılı için değerleme esas döviz kurları

9 Şubat 2021          SİRKÜ 1511 Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların 2020 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespitine ilişkin 525 sıra nolu VUK Genel Tebliği 9.02.2021 tarih ve 31390 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Söz konusu genel tebliğ gereği, Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve…