Finansman Gider Kısıtlaması belli oldu. Ayrıca Senelere sari inşaat işinde tevkifat oranı değişti

4 Şubat 2021     Sirkü 1509 Gelir Vergisi Kanunu’nun “Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler” başlıklı 41 inci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun, “Kabul edilmeyen indirimler” başlıklı 11 inci maddesi hükmü gereği finansman gider kısıtlaması olarak bilinen uygulama 4 Şubat 2021 tarih ve 31385 sayılı resmi gazetede yayımlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 1.1.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak…