Elektrikli araçların ÖTV si arttı

2 Şubat 2021     Sirkü 1508 2 Şubat 2021 tarih ve 31383 sayılı resmi gazetede yayımlanan 3471 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan sadece elektrik motoru olan binek otomobillerin ÖTV oranları sırasıyla %10, %25 ve %60 olarak yeniden belirlenmiştir. Yeni ÖTV oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir….