KDV ve ÖTV oranlarında değişiklik

30 Ocak 2021     Sirkü 1507   30 Ocak 2021 tarih ve 31380 sayılı resmi gazetede yayımlanan 3470 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 30.01.2021 tarihinden itibaren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının birbuçuk katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak…