Ücret ödemelerinde bankadan ödenmesinde bankanın verdiği promosyonlar

11 Ocak 2021     Sirkü 1501     İşçi ücretlerinin bankadan ödenmesi karşılığında bankaların verdiği promosyonların vergi Kanunları açısından değerlendirilmesi Gelir İdaresince yayımlanan 4 seri nolu Vrs.ve İnt. Vergisi sirküleri ile yapılmıştır. Söz konusu sirkü aşağıda ana hatları itibariyle özetlenmiştir. Bankalar, kendilerinden maaş alan personele kredi temin etme, kredi kartı verme, havale ve EFT işlemlerinin…