Ücret ödemelerinde bankadan ödenmesinde bankanın verdiği promosyonlar

11 Ocak 2021     Sirkü 1501

 

 

İşçi ücretlerinin bankadan ödenmesi karşılığında bankaların verdiği promosyonların vergi Kanunları açısından değerlendirilmesi Gelir İdaresince yayımlanan 4 seri nolu Vrs.ve İnt. Vergisi sirküleri ile yapılmıştır.

Söz konusu sirkü aşağıda ana hatları itibariyle özetlenmiştir.

Bankalar, kendilerinden maaş alan personele kredi temin etme, kredi kartı verme, havale ve EFT işlemlerinin yapılması gibi bankacılık işlemlerinin bankalarında gerçekleştirilmesini sağlamak suretiyle ve hesaplardaki atıl parayı kullanarak ticari faaliyetlerini genişletmeyi ve ticari kazanç elde etmeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla, bankalar tarafından yapılan protokol çerçevesinde söz konusu kurumlarda çalışan personele promosyon adı altında bazı ödemeler yapmaktadır. Yapılan ödemeler ivazsız bir intikal niteliği taşımadığından, veraset ve intikal vergisi kapsamında değerlendirilemez.

Ancak; 

Promosyon ödemelerinin işçi adına yapılması halinde;

Bankalar tarafından yapılan promosyon ödemeleri Gelir Vergisi Kanunu açısından değerlendirildiğinde;

Maaş (Ücret) promosyonlarının bankalar tarafından doğrudan çalışanlara puan veya nakit olarak ödenmesi durumunda, banka ile çalışanlar arasında işçi-işveren ilişkisi olmadığından,

Çalışanlara yapılan bu türden ödemeler ücret olarak değerlendirilmeyecektir.

Promosyon ödemelerinin işveren adına yapılması halinde; 

a Bankalar tarafından, vergi mükellefi olsun veya olmasın promosyon anlaşması yapılan kuruma (işverene) ödeme yapılması ve bu ödemelerin kurumca (İşverence) gelir olarak kaydedilmeden çalışanlara aynen aktarılması halinde, ödeme yapan kurum (işveren) aracı durumunda olacağından,

Çalışanlara yapılan bu türden ödemeler ücret olarak değerlendirilmeyecektir. 

b- Promosyon ödemelerinin banka tarafından doğrudan iktisadi faaliyeti olan kurumlara (İşverene) yapılması ve yapılan ödemelerin kurumca (İşverence) kazanca dahil edilmesi durumunda, ilgili kurum tarafından çalışanlara yapılan ödeme banka promosyonu olma niteliğini kaybetmiş olacağından ücretlerin vergilendirilmesine ilişkin hükümlere göre değerlendirilecektir.

Ayrıca,

İlgili protokoller gereği işveren olan gerçek ve tüzel kişilere yapılan promosyon ödemelerinin, işverenin iktisadi faaliyetinin bulunması halinde ticari/kurum kazancı olarak değerlendirilmesi de gerekmektedir.

———————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.