Yatırımlarda devlet yardımı  

17 Aralık 2020     Sirkü 1493 Yatırımlarda devlet yardımı hakkındaki 2012/3305 sayılı kararda değişiklik yapan 3307 sayılı karar 17 Aralık 2020 tarih ve 31337 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Söz konusu karar ile 20 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere – Asgari 50 milyon TL tutarındaki elektrik ve hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını içeren sanayi tesisi…