Hibe ve desteklerin kazanca dahil edilip edilmeyeceği

11 Aralık 2020     Sirkü 1492 İş hayatında zaman zaman firmalar çeşitli kalkınma ajanslarına ve bazı kuruluşlara birtakım projeler sunmakta ve bu projeler karşılığında belli bir destek veya hibe almaktadırlar. Bunlardan en belli başlıları, KOSGEB ve Kalkınma Ajansları tarafından verilen destek ve hibeler ile Avrupa birliği organlarınca akdedilen anlaşmalar çerçevesince verilen hibelerdir. Bu kuruluşlardan alınan…