İş Ortaklığında ortakların birbirinden borç para alıp vermesi

9 Kasım 2020     Sirkü 1484 Bilindiği üzere iş ortaklıkları kurumların kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları adi ortaklıklardır. İş ortaklığı veya otaklardan bazısı ortaklığın faaliyeti sırasında finansman sıkıntısına düşebilmektedir. Bu gibi durumlarda ortaklarından borç para alarak veya borç para…