Nakliye sırasında Yolda çalınan mallar

26 Ekim 2020     Sirkü 1481 Günlük ticari hayatın içinde satışa konu edilen malların alıcının eline ulaşmadan yolda nakliye sırasında çalınması sık karşılaşılan bir olay olmamakla beraber böyle bir durumun vuku bulması halinde ne yapılacağı tereddüt konusu olmuştur. Böyle bir durumda sorumluluğun kime ait olduğu önem taşımaktadır. Buradaki sorumluluk malın eksiksiz teslim edilememesi nedeniyle satıcıya…