Finansal kiralama yoluyla edinilen kıymetlerin indirimli kurumlar vergisi uygulaması

20 Ekim 2020     Sirkü 1479     Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi kanunun 32/A maddesinde İndirimli Kurumlar vergisi düzenlenmiştir. İndirimli Kurumlar vergisi uygulamasına esas teşkil edecek şekilde 20.06.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2012/1 seri no.lu Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulamasına ilişkin Tebliğin 20. maddesinin birinci fıkrasında, “Teşvik belgesi kapsamında yer alan makine ve teçhizatın…