Finansal kiralama yoluyla edinilen kıymetlerin indirimli kurumlar vergisi uygulaması

20 Ekim 2020     Sirkü 1479

 

 

Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi kanunun 32/A maddesinde İndirimli Kurumlar vergisi düzenlenmiştir.

İndirimli Kurumlar vergisi uygulamasına esas teşkil edecek şekilde 20.06.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2012/1 seri no.lu Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulamasına ilişkin Tebliğin 20. maddesinin birinci fıkrasında, “Teşvik belgesi kapsamında yer alan makine ve teçhizatın tamamı veya bir kısmı finansal kiralama yolu ile temin edilebilir.” açıklaması yer almıştır.

Bu maddenin yürürlüğünden itibaren Yatırım teşvik belgesi kapsamında finansal kiralama yoluyla edinilen kıymetlerin indirimli kurumlar vergisi uygulamasında 2016 yılına kadar gelir idaresinde hakim görüş Finansal Kiralama ile edilen varlıkların yatırım tutarı ve yatırıma katkı tutarının hesaplanmasına Ödenen Kira Bedellerinin esas alınacağı, yatırım tamamlandıktan sonra da ödenen kira bedellerinin katkı tutarının hesaplamasına dahil edilmeye devam edileceği yönünde idi.

Ancak 10.05.2016 tarihinde Kırşehir Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğünce 10.05.2016 tarih ve 66491453-007-3 sayı ile

“……..

Bu hüküm ve açıklamalar ile Ekonomi Bakanlığının … tarih ve … sayılı yazısında belirtilen, “Yatırım teşvik belgesi kapsamında finansal kiralama yoluyla temin edilen makine ve teçhizatın halen kiralama süreleri devam etse dahi tamamlama vizesinde, firmanız muhasebe kayıtlarında “260-Haklar Hesabında” belirtilen mal bedeli tutarı dikkate alınarak işlem yapılmaktadır.” görüşü çerçevesinde, indirimli kurumlar vergisi uygulamasında dikkate alınacak yatırıma katkı tutarının belirlenmesinde, yatırım teşvik belgesi kapsamında finansal kiralama yoluyla edindiğiniz iktisadi kıymetler için Vergi Usul Kanununun mükerrer 290 ıncı maddesi hükümleri çerçevesinde “260. Haklar Hesabı”nda yer alan tutarın dikkate alınması gerekmektedir.   “

Şeklinde özelge verilince Gelir İdaresi Başkanlığınca da uygulamaya bu yönde devam edilmesi görüşünü benimsemiştir.


Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.