OSB Altyapı katılım payları

13 Ekim 2020     Sirkü 1477 Bilindiği üzere 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 20’nci maddesi gereğince OSB Müdürlükleri bölgedeki katılımcılarına Alt yapı tesisleri yol, elektrik, doğal gaz, su tesisatları, arıtma ve atık su tesisleri gibi giderlere karşılık olmak üzere belli bir meblağı altyapı katılım payı adı altında fatura etmektedir. Hal böyle olunca da, OSB…