GVK Geçici 67 maddesindeki tevkifat oranları

30 Eylül 2020     Sirkü 1474   30 Eylül 2020 tarih ve 31260 sayılı resmi gazetede yayımlanan 3032 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 193 sayılı GVK nun geçici 67 inci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki 10731 sayılı karara geçici 2 madde eklenerek Türk lirası cinsinden açılan mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen faiz gelirleri ile…