Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

23 Eylül 2020     Sirkü 1472   Gelir İdaresi Başkanlığınca Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine yönelik açıklamaların yer aldığı “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Broşürü” kullanıma sunulmuş olup söz konusu broşür aşağıda ana hatlarıyla özetlenmiştir. Bilindiği üzere Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık…