Kurumlar vergisinde İndirime konu bağış ve yardımlar ile diğer indirimler

  Kurumlar vergisinde İndirime konu bağış ve yardımlar ile diğer indirimler   Kurumlar vergisi Kanunun 10 uncu maddesi gereğince kurum kazancından indirilecek diğer indirimler ile bağış ve yardımların neler olduğu ve ne kadarının indirim konusu yapılacağı hakkında sürekli tereddüt edilmiştir. İndirime konu bağış ve yardımlar ile diğer indirimler kazancın bulunması halinde beyanname üzerinden indirim konusu…