KDV ve ÖTV de değişiklik

30 Ağustos 2020     Sirkü 1464 30 Ağustos 2020 tarih ve 31229 sayılı resmî gazetede yayımlanan 2913 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile; Özel eğitim Hakkında Kanun hükmünde kararname kapsamında 1 Eylül 2020 işe 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (Bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranı %1 olarak belirlendi. Ayrıca Aynı resmi gazetede yayımlanan…