Yatırım Teşvik Mevzuatında Değişiklik

23 Ağustos 2020     Sirkü 1463   Yatırım teşvik mevzuatında yapılan değişikliklere ilişkin 2846 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı 21 Ağustos 2020 Tarihli ve 31220 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu kararla yapılan değişikliklerin bir kısmı özetle; 1– Aşağıdaki illerin bölgeleri değişti. Tekirdağ 1 inci bölge Balıkesir, Bilecik, Karabük Manisa 2 inci bölge Adana, Düzce, Kırıkkale, Kütahya,…