İzaha davet

5 Ağustos 2020     Sirkü 1460   7194 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 213 sayılı Kanunun 370 inci maddesi değiştirilmiştir. 1.1.2020 tarihinden itibaren yürürlükte olan VUK nun 370 inci maddesi hükmü gereği Vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön…