VTR nin ihbarname ekinde tebliğ edilmemesi

16 Haziran 2020     Sirkü 1454 Vergi ihtilaflarına ilişkin olarak açılan davalar da ilk derece mahkemeleri ve istinaf mahkemelerince, Vergi tekniği raporunun (VTR) ihbarname ekinde tebliğ edilmemesinin davacının savunma hakkını kısıtladığı ve davacı hakkında tesis edilen işlemi hükümsüz kılacak nitelikte esasa etkili bir şekil hatası oluşturduğu yönündeki kararlar olmasına karşılık oluşturmadığı yönündeki kararların da olması…