Serbest Meslek Kazançlarında İstisna Uygulaması ve İstisnanın Sınırı

27 Mayıs 2020     Sirkü 1442   27 Mayıs 2020 tarih ve 31137 sayılı resmi gazetede yayımlanan 311 sıra nolu GV Genel tebliği ile Serbest Meslek Kazançlarında İstisna Uygulaması ve İstisnanın Sınırına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır. İlgili tebliğ aşağıda özetlenmiştir. İstisnanın kapsamı ve istisnadan yararlanma şartları (1) 193 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde serbest…