İade faturaları

5 Mayıs 2020     Sirkü 1436   İade faturası müşteri tarafından alınan bir malın; satıcıya iade edilmesi halinde düzenlenmesi gereken faturadır. Müşteri çeşitli sebeplerle bir malın tamamını veya bir bölümünü satıcıya iade edebilir. İade edilecek mala ait tanzim edilecek faturanın görünür bir yerinde “İade Faturasıdır” ibaresi yazması gerekir. Hizmetin ifalarında hizmetin iadesi olmamakla beraber KDV genel uygulama tebliği…