İade faturaları

5 Mayıs 2020     Sirkü 1436

 

İade faturası müşteri tarafından alınan bir malın; satıcıya iade edilmesi halinde düzenlenmesi gereken faturadır.

Müşteri çeşitli sebeplerle bir malın tamamını veya bir bölümünü satıcıya iade edebilir.

İade edilecek mala ait tanzim edilecek faturanın görünür bir yerinde “İade Faturasıdır” ibaresi yazması gerekir.

Hizmetin ifalarında hizmetin iadesi olmamakla beraber

KDV genel uygulama tebliği ve gelir idaresinin çeşitli özelgeleri ışığında;

Hizmetin ifasından önce fatura düzenlenmiş ve fatura bedelinin de tahsil edilmiş olması halinde, çeşitli nedenlerle hizmetin ifa edilememesi halinde; mal iadesinde olduğu gibi “iade faturası düzenlenebilir” sonucu ortaya çıkmaktadır.

Tüketiciler tarafından satın alınan malların çeşitli nedenlerle iade edildiği durumlarda; satıcılar tarafından iade edilen mal nedeniyle gider pusulası düzenlenebilir ve tüketiciden iade edilen mala ait belge geri alınır.

Ayrıca kapıdan satışlar ve mesafeli satışlara ilişkin; kapıdan ve mesafeli sözleşmeler düzenlenerek yapılan satışlara ilişkin iade işlemleri için iade bölümünün yer alacağı bir faturanın düzenlenmesi ve en az iki örneğinin müşteriye malla beraber gönderilmesi gerekmektedir.

Ticari e-Fatura, alıcıya onay verme ya da reddetme seçeneği sunmaktadır. Bu tip faturalar 8 gün içinde reddedilebilmektedir. Bu süre zarfında hiçbir işlem yapılmazsa fatura kabul edilmiş sayılacaktır.

Temel e fatura, Ticari e-Faturadan farklı olarak alıcının temel e-Faturayı reddetme seçeneği yoktur. GİB’de bulunan “e-Fatura İptal Portalı” üzerinden “Temel Fatura” senaryosuna göre düzenlenmiş olan e-Faturanın iptal edilmesi ise mümkündür. Bunun için faturayı düzenleyen firmanın 8 gün içinde portal üzerinden iptal talebini oluşturması ve oluşturulan talebin de alıcıya gönderilmesi gerekmektedir.

Faturanın numarası, alıcı ve tutar bilgileri satıcı tarafından mali mühürle imzalanır ve portal üzerinden iptal talebi oluşturulur. Faturanın ilgili muhatabının da yine portal üzerinden iptal talebine onay vermesi gerekir. Muhatap taraf iptal talebine onay vermezse fatura iptal edilmiş sayılmayacaktır. Onaylanması halinde ise sistem içerisinde faturanın iptali gerçekleşecek ve her iki tarafta faturayı işleme almayacaktır.

e-Arşiv portalı üzerinden imzalanmış ve onaylanmış ise faturanın iptali mümkün değildir. Fakat tevsik yükümlülüğü tarafınıza ait olmak üzere, yeniden e-Arşiv fatura düzenlenebilir.

Yeni kesilecek e-Arşiv faturanın açıklama kısmında; iptal edilmek istenen e-Arşiv faturanın tarihi, fatura numarası ve iptal sebebi yazmalıdırBurada en önemli husus ise; hatalı faturayı iki tarafın da kayıtlarına almamasıdır.

Öte yandan;

Temel ve Ticari e-Faturada 8 günlük iptal/reddetme süresinin unutulması veya e-Arşiv ve Matbu fatura iptali sürecinde problem yaşamak istenmemesi halinde

Alıcının KEP üzerinden satıcıya yazı göndermesi ve iki tarafın da faturanın iptali üzerine anlaşması sonrasında ise iptal işlemi gerçekleşmiş olacaktır. KEP sistemi üzerinden karşı tarafa faturayı kabul etmediğinizi ve işleme almayacağınızı bildirmektesiniz.

Elektronik ortam üzerinden yapılacak olan iptal işlemleri kati bir zorunluluk taşımamakta olup, harici yollarla da faturayı iptal edebilmek mümkündür. Ancak noter, taahhütlü mektup, telgraf ve diğer yöntemler tüm bu işlemlerin çok fazla uzamasına sebep olmaktadır. Resmi yazışma niteliğinde olduğundan KEP’ten yazılması daha doğru olacaktır.

———————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.