Korona virüs nedeniyle İhraç kayıtlı satışlarda mücbir sebep

1 Nisan 2020     Sirkü 1430   Bilindiği üzere, 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesine göre, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmemekte bu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde, bu vergi terkin edilmektedir. Diğer taraftan, ihracatın mücbir…