Dijital Hizmet Vergisi

20 Mart 2020     Sirkü 1427 Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği, 20/3/2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile, 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 ila 7 inci maddeleriyle ihdas edilen dijital hizmet vergisinin uygulamasına ilişkin usul…