– İmalat sanayine ait istisnalarda süreler uzatıldı-Kamu Özel İş Birliği Modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine yönelik işletme döneminde alınan hizmetlere uygulanacak tevkifat oranları belirlendi

17 Şubat 2020     Sİrkü 1420 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:30) 14/02/2020 tarih ve 31039 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu tebliğ ile; – Kamu Özel İş Birliği Modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine yönelik işletme döneminde alınan hizmetlere uygulanacak tevkifat oranları ile tevkifat uygulamasından doğan iade taleplerinde, uygulanacak…