Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin uygulama süresi

10 Şubat 2020     Sİrkü 1418 09 Şubat 2020 tarih ve 31034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sıra nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde değişiklik yapan 7 sıra nolu tebliğ ile;  Türkiye genelinde ilk defa uygulamaya 1.1.2020 tarihinde geçecek olan mükellefler için uygulamanın başlangıç tarihi ertelenerek 1/3/2020  (1.7.2020) olarak yeniden belirlendi. Dolayısıyla, genel uygulamaya…