500 TL nin altındaki e-Arşiv faturaları

10 Ocak 2020      Sirkü 1413 10 Ocak 2020 tarih ve 31004 sayılı resmi gazetede yayımlanan 515 sıra numaralı VUK Genel   tebliğde 10 Ocak 2020 tarihinden itibaren e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı bulunan ve 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6 ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayarak ÖKC kullanımından muafiyeti bulunan mükellefler…