Binek araçlarda gider kısıtlaması ve KDV indirimi

7 Ocak 2020     Sirkü 1412   7194 sayılı torba kanunun 13’üncü maddesi ile GVK 40 ıncı maddesi (1), (5) ve (7) numaralı bentlerine eklenen parantez içi hükümlerle binek otomobillerinde gider veya amortisman kısıtlaması yapıldı. Kısıtlamaya ilişkin tutarlar ise 310 sayılı GVK Genel tebliğinde yeniden değerleme oranı kadar artırıldı. Bu düzenleme ile 1/1/2020 tarihinden itibaren…