Kuyumcu, sarraf ve Mücevheratçılarda fatura kesme sınırı değişti.

4 Ocak 2020     Sirkü 1410   4 Ocak 2020 tarih ve 30998 sayılı resmi gazetede yayımlanan 514 sayılı VUK Genel tebliği ile Kuyumcu, sarraf ve Mücevheratçılara ait fatura kesme sınırı artırıldı. Söz konusu genel tebliğ gereği; 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere,  Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden (altın, gümüş, platin…