İhracatta DAB zorunluluğu kalktı  

2 Ocak 2020     Sirkü 1408 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2019-32/56 genel tebliğ 31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 5. mükerrer Resmi Gazete’de yayınlandı.  Söz konusu genel tebliğ 2018-32/48 nolu genel tebliğde yapılan değişiklikleri içermekte olup yapılan değişiklikler aşağıda kısaca açıklanmıştır.  İhracat bedelini bozdurma zorunluluğu kalktı.  İhracat işlemlerine ilişkin bedellerin, fiili ihraç tarihinden…