İhracatta DAB zorunluluğu kalktı  

2 Ocak 2020     Sirkü 1408

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2019-32/56 genel tebliğ 31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 5. mükerrer Resmi Gazete’de yayınlandı. 

Söz konusu genel tebliğ 2018-32/48 nolu genel tebliğde yapılan değişiklikleri içermekte olup yapılan değişiklikler aşağıda kısaca açıklanmıştır. 

İhracat bedelini bozdurma zorunluluğu kalktı. 

İhracat işlemlerine ilişkin bedellerin, fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde yurda getirilmesi ve ihracata aracılık eden bankaya transfer edilmesi mecburiyeti devam etmekle birlikte, bu bedelin en az %80’inin bir bankaya satılarak TL ye çevrilmesi (DAB bağlanması) mecburiyeti kaldırıldı. Dolayısıyla bu düzenlemeye göre 31.12.2019 öncesinde ihraç edilmiş ama henüz TL’ye çevrilmemiş dövizler serbestçe kullanılabilecektir 

Bankalar İhracat Bedeli Kabul Belgesi düzenleyecek.

İhracat bedelinin süresinde yurda getirildiği ve mevzuata uygunluğunun tevsiki için bankalarca “İhracat Bedeli Kabul Belgesi” düzenlenecek ve ihracat hesabının kapatılması bu belgeye göre yapılacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihracat bedellerinin takip edileceği bilgi sistemi uygulamaya alınana kadar “İhracat Bedeli Kabul Belgesi” yerine bankalarca Döviz Alım Belgesinin kullanılması mümkündür.

30.000 Doların altındaki ihracat bedelinin yurda getirilme zorunluluğu yok. 

Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla 30.000 dolara kadarki tutarın yurda getirilme zorunluluğu kaldırıldı.

Dolayısıyla 31.12.2019 tarihi İtibariyle 30.000 USD’nin üzerinde olup bu tarih itibariyle yurda getirilemeyen tutar 30.000 USD’nin altındaysa yine bu beyannameler de terkin edilecek.

——————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur