Bazı Teşvikler uzadı

30 Aralık 2019     Sirkü 1406 30 Aralık 2019 tarih ve 30994 sayılı resmi gazetede yayımlanan; – 1947 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Vadesinde ödenmeyen Amme alacaklarına uygulanan gecikme zammı aylık olarak %1,6 ya düşürüldü. – 1948 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile GVK Geçici 90 ıncı maddesinde yer alan varlık barışının müracaat süresi 30.6.2020 tarihine kadar uzatıldı….