İmalat ve Ar-ge faaliyetinde kullanılan makine ve teçhizat istisnası

24 Aralık 2019     Sirkü 1405 24 Aralık 2019 tarih ve 30988 sayılı resmi gazetede yayımlanan 7201 sayılı kanunun 8 inci maddesi ile KDV Kanunun geçici 39 uncu maddesinde yer alan İmalat ve Ar-ge faaliyetinde kullanılan makine ve teçhizat teslimlerine uygulanan KDV istisnasının süresi 31.12.2019 dan 31.12.2022 tarihine uzatıldı. Ayrıca bu süreyi iki yıla kadar…