7194 sayılı Torba Kanunla yapılan değişiklikler

7 Aralık 2019     Sirkü 1402 7194 sayılı torba kanun 7.212.2019 tarih ve 30971sayılı resmi gazetede yayımlandı. Söz konusu kanunla yapılan düzenlemeler aşağıda kısa kısa özetlenmiştir. 1) Dijital hizmet vergisi 1 Mart 2020 tarihinden itibaren dijital ortamda, dijital hizmet sağlayıcıları tarafından; Türkiye’de sunulan (aracılık dahil) dijital hizmetlerden elde edilen hasılata %7,5 oranında Dijital Hizmet Vergisi (“DHV”) uygulanacak. DHV nin…