KDV İadesi Tasdik Raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi

14 Kasım 2019     Sirkü 1398   Katma değer vergisi iadesi tasdik raporlarının internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin1 nolu sirkü Gelir idaresi Başkanlığınca 13.11.2019 tarihinde yayımlandı. Söz konusu sirkü gereği; Yeminli mali müşavirler tarafından verilecek tüm Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının 15/11/2019 tarihinden itibaren internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik…