e- belge uygulamasına geçiş süreleri

22 Ekim 2019     SİRKÜ 1393   19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı resmi gazetede yayımlanan 509 sıra nolu VUK Genel tebliği ile mükelleflerin e – belge (e-fatura, e-irsaliye, e-serbest meslek makbuzu, e-gider pusulası, e-müstahsil makbuzu, e-bilet vb) uygulamalarına ait geçiş sürelerini gösteren tablo aşağıya çıkarılmıştır.    509 SIRA NOLU VUK GENEL TEBLİĞ HÜKÜMLERİ…