Adres değişiklikleri , e tebligat

21 Ekim 2019     Sirkü 1391   19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı resmi gazetede yayımlanan 510 sıra nolu VUK Genel tebliği ile Tebliğ ile; – Adresini değiştiren mükelleflerin yeni vergi dairesine müracaat etmelerine ilişkin düzenleme yapılmıştır. – Yeni vergi dairesince işlemlerin tamamlanması ile birlikte eski vergi dairesindeki mükellefiyete ilişkin terk işlemlerinin elektronik sistemler…