Adres değişiklikleri , e tebligat

21 Ekim 2019     Sirkü 1391

 

19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı resmi gazetede yayımlanan 510 sıra nolu VUK Genel tebliği ile Tebliğ ile;

– Adresini değiştiren mükelleflerin yeni vergi dairesine müracaat etmelerine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

– Yeni vergi dairesince işlemlerin tamamlanması ile birlikte eski vergi dairesindeki mükellefiyete ilişkin terk işlemlerinin elektronik sistemler aracılığı ile otomatik olarak gerçekleştirileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

– Adres değişikliği yapan mükelleflerin ellerinde bulunan kullanılmamış belgelerini yeni iş yerinde kullanmaya devam edebilmek için yaptıkları başvurularını Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda yapmaları hâlinde kullanılmamış belgelere ilişkin tutanak düzenlenmeyeceği açıklanmıştır.

Söz konusu genel tebliğ metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yine aynı resmi gazetede yayımlanan 511 sıra nolu VUK Genel Tebliğ ile;

– Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının 213 sayılı Kanun kapsamında hazırladıkları belgeleri elektronik ortamda tebliğ edebilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

– Malmüdürlüklerine bağlı kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanların (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) elektronik tebligat sistemi kapsamına alınmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

– Görme engelli mükelleflerimize 213 sayılı Kanunun 93 ve müteakip maddelerinde belirtilen diğer tebliğ usullerine göre tebligat işlemi yapılacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu genel tebliğ metnine buradan ulaşabilirsiniz.

—————————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.