Meslek mensubun ölmesi halinde beyanname ve bildirimlerin verilme süresi

16 Ekim 2019     Sirkü 1389   VUK 340 ve muhtelif genel tebliğlerinde mükelleflerin, istemeleri halinde kendi beyannamelerini kullanıcı kodu, parola ve şifre almak suretiyle elektronik ortamda göndermelerine ilişkin düzenlemeler yapılmış olmakla birlikte hâlihazırda birçok mükellef beyanname ve bildirimlerini 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler…