İthal edilen malın Gümrük ’de başkasına devri

10 Ekim 2019     – Sirkü 1386   Yurt içinde yerleşik firmalarca zaman zaman yurt dışından ithal edilen mallar çeşitli nedenlerle serbest dolaşıma sokulmadan gümrüklerde yurt içinde mukim başka firmalara satış yoluyla devredilebilmektedir. Bu gibi durumlarda vergisel açıdan neler yapılması gerektiği aşağıda yasal dayanaklarıyla birlikte açıklanmıştır. İthal edilerek gümrük de satışa konu mal, serbest dolaşıma…