Gecikme zammı oranı ve bazı avukatlık ücretlerinin KDV si

2 Ekim 2019     Sirkü 1385 02 Ekim 2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1592 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 1/7/2019 tarihinden bu yana aylık %2,5 olarak uygulanan gecikme zammı oranı, 2/10/2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %2’ye indirilmiştir. Öte yandan gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranı, gecikme zammı oranına atıfta bulunarak uygulandığından, gecikme faizi ve pişmanlık…