Kişisel verilerin korunması

10 Eylül 2019     Sirkü 1383 Bilindiği üzere 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve 25 Mayıs 2018 tarihinde uygulamaya giren Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile birlikte kişi, şirket ve kurumların bu yeni yasal mevzuata uyumlu hale getirilmesi zorunluluğu doğmuştur. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16 ncı maddesi…