KDV indiriminden çıkarılan SMİYB niteliğindeki faturaya ilişkin Form Ba bildiriminde düzeltme yapılıp yapılamayacağı hk.

6 Ağustos 2019     Sirkü 1380   KDV iadesi uygulaması açısından hakkında sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmaya ilişkin tespit yapılan mükelleflerin KDV iadelerini genel esaslara göre alabilmeleri için tespite konu KDV’yi indiriminden çıkararak ilgili dönem KDV beyannamelerini düzeltmeleri gerekmektedir. Mükelleflerce de genellikle ispat hükümleri gereği mal ve hizmet alışlarının gerçekliğinin ispatı değil…