Defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi

25 Temmuz 2019     Sirkü 1377   – Defter ve belgelerini kanunen ve hukuken kabul edilebilir mücbir sebep olmaksızın incelemeye ibraz etmeyen mükellefler İle – Mücbir sebep dolayısıyla incelemeye ibraz etmeyen Mükellefler adına yapılan cezalı katma değer vergisi tarhiyatlara karşı açılan davalarda, Danıştay vergi dava daireleri ile Vergi Dava Daireleri Kurulunca verilen kararlar arasında mevcut…