Varlık Barışı

22 Temmuz 2019     Sirkü 1376   7186 Sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 19 Temmuz 2019 tarihli ve 30836 (I. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Söz konusu kanun 2 inci maddesi ile 193 sayılı GVK na geçici 90 ıncı madde eklenmiştir. Bu madde ile;  1– Yurt dışında bulunan para, altın, döviz,…