Kısmi bölünmede taşınmaz devri ile bunlara ait borçların devri

11 Temmuz 2019     Sirkü 1373   Şirketinin aktifinde kayıtlı gayrimenkullerin kiralanması işi ile iştigal eden ve – Şirketin aktifine kayıtlı gayrimenkullerden bazılarını kısmi bölünme sonucunda yeni kurulacak olan iki adet anonim şirkete devretmek ve hisselerini de devir eden şirketinizin ortaklarına vereceğini, – Sermaye düzeltmesi olumlu farkları, Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları, Geçmiş yıl karları, Geçmiş…