Gecikme zammı aylık %2,5 oldu.

29 Haziran 2019     Sirkü 1372   6183 sayılı AATUHK nun 51 inci maddesi gereği vadesinde ödenmeyen amme alacağına 62 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 05.09.2018 tarihinden itibaren vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı %2 oranında gecikme zammı uygulanmaktaydı. Bu kez, 29 Haziran 2019 tarih ve 30816 sayılı resmi gazetede yayımlanan 1266 sayılı Cumhurbaşkanlığı…