Ltd. Şirket Vergi Borcunun Tahsilinde Öncelik

21 Haziran 2019     Sirkü 1371   Vergi İdaresi Limited şirketlerden tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan vergi borcunun tahsili için şirket ortaklarından önce şirketin kanuni temsilcilerinin (Müdürlerin) mal varlıklarının takibi, şirket yetkililerinin de mal varlıkları borcu karşılayamazsa sonra şirket ortaklarının mal varlıklarının takibi vasıtasıyla tahsil cihetine gidiyor. Bazen de şirket yetkililerine…